Διαφήμιση
E-mail Εκτύπωση PDF

H Μέθοδος McKenzie δεν είναι απλά και μόνο ασκήσεις έκτασης. Στην πραγματική έννοιά της, η Μέθοδος McKenzie είναι μια περιεκτική προσέγγιση στη σπονδυλική στήλη αλλά και στις περιφερειακές αρθρώσεις που βασίζεται σε συγκεκριμένες βασικές και θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες όταν γίνουν κατανοητές και ακολουθηθούν σωστά είναι αποτελεσματικότατες, ως προς τα αποτελέσματά τους. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία αξιολόγησης McKenzie, είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και «ξεχωριστή», κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί και στη χώρα μας, όπως σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, αναλόγως.

Αξιολόγηση. Μοναδικός στη ΜέθοδοMcKenzie® είναι ένας αλγόριθμος, καθορισμένος με σαφήνεια, που οδηγεί στην απλή κατάταξη των σπονδυλικών (ή περιφερειακών) παθήσεων. Είναι βασισμένος στη συνεπή σχέση «αιτίας και αποτελέσματος» μεταξύ του ιστορικού της συμπεριφοράς του πόνου και της αντίδρασης του πόνου στις επαναλαμβανόμενες κινητικές δοκιμασίες, τις θέσεις καθώς και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η συστηματική πρόοδος των μηχανικών δυνάμεων που εφαρμόζονται (η αιτία) αξιοποιεί την αντίδραση του πόνου (η επίδραση) για να ελέγξει τις αλλαγές στην κίνηση/λειτουργικότητα. Η ελλοχεύουσα διαταραχή μπορεί έτσι να προσδιοριστεί γρήγορα, μέσω αντικειμενικών συμπερασμάτων για κάθε ένα μεμονωμένο ασθενή. Η κατά McKenzie κατάταξη του σπονδυλικού ή πόνου (ή πόνου περιφερειακής άρθρωσης) κατατάσσει τους ασθενείς που παρουσιάζονται με παρόμοια αναπαραγώμενες αντιδράσεις στις κλινικές δοκιμασίες, σε τρεις συγκεκριμένες υποομάδες (σύνδρομα), για να καθοριστεί έτσι η κατάλληλη θεραπεία.

Θεραπεία. Η θεραπεία McKenzie δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή του ασθενή στη διαχείριση της θεραπείας του, προκειμένου να μειωθεί ο πόνος γρήγορα, και να αποκατασταθούν η λειτουργικότητα και η ανεξαρτησία του, που ελαχιστοποιούν τον αριθμό επισκέψεων στην κλινική. Και εάν ένα πρόβλημα είναι πιό σύνθετο, η αυτοθεραπεία μπορεί να μην είναι δυνατή αμέσως. Πάντως, ένας ένας εξειδικευμένος στη μέθοδο θεραπευτής ξέρει πότε για να παρέχει πρόσθετες τεχνικές έως ότου μπορέσει και πάλι ο ασθενής μόνος τους να διαχειριστεί επιτυχώς την κατάστασή του. Τελικά, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν επιτυχώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους υπό τον όρο ότι θα τους δοθεί η απαραίτητα γνώση και τα εργαλεία. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αυτοθεραπείας που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του ασθενή, τον βάζει υπό έλεγχο ακίνδυνα και αποτελεσματικά.

Πρόληψη. Οι ασθενείς αποκτούν μια εμπειρική εκπαίδευσης στην αυτοθεραπεία του παρόντος πρβλήματός τους. Η σωστή χρήση αυτών των δεξιοτήτων και η σωστή συμπεριφορά στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητες θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποτροπής και θα επιτρέψει στους ασθενείς να εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν γρήγορα τα συμπτώματα όταν εμφανίζονται.

You are here: