Διαφήμιση

CPM για κάθε άρθρωση

E-mail Εκτύπωση PDF

Κίνηση η οποία εκτελείται παθητικά, δηλαδή με 0% συμμετοχή.  Χρησιμοποιείται

κυρίως σε προγράμματα φυσιοθεραπείας

και αποκατάστασης, ύστερα από τραυματισμό

ή χειρουργική επέμβαση σε άρθρωση. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής νιώθει πόνο,

με αποτέλεσμα να μη κινεί επαρκώς τη

συγκεκριμένη άρθρωση, πράγμα που

χρειάζεται  όμως προκειμένου να αποκτήσει

και πάλι η άρθρωσή του το σωστό εύρος κίνησης.

Το CPM είναι μια ηλεκτρονική συσκευή

προγραμματισμένη να εκτελεί κινήσεις

με ακρίβεια και ασφάλεια τόσο στα άνω όσο και στα κάτω άκρα. Πρόκειται για

μια μέθοδο όπου ο φυσικοθεραπευτής προγραμματίζει το εύρος κίνησης, τον χρόνο

και τις επαναλήψεις ηλεκτρονικά έτσι ώστε να κινηθεί παθητικά το μέλος του ασθενή

που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Απώτερος στόχος είναι να ανακτήσει η πάσχουσα ά

ρθρωση την κινητικότητά της και να αποφευχθεί η μετεγχειρητική ή χρόνια δυσκαμψία.

You are here: