Αγγειακές Παθήσεις

  • οιδήματα άνω-κάτω άκρων
  • λεμφοίδημα