Φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση

  • αναπνευστική φυσικοθεραπεία
  • ΧΑΠ
  • περιοριστικού τύπου παθήσεις
  • αποφρακτικού τύπου παθήσεις
  • προγράμματα αποκατάστασης σε ΧΑΠ