Η χρήση της ισοκινητικής άσκησης είτε στον εργοδυναμικό έλεγχο είτε στη διαδικασία της αποκατάστασης είναι  ένα επιπλέον χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του θεραπευτή για την επίτευξη των στόχων του. Η ακριβής αξιολόγηση και αποκατάσταση όλων

των αρθρώσεων και των αντίστοιχων μυϊκών τους ομάδων με σωστά δεδομένα και ασφαλή άσκηση, κάνουν την ισοκίνηση απαραίτητο εργαλείο για κάθε θεραπευτή.
Mας επιτρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες για την κατάσταση των μυών και την αποκατάσταση τους. Στην  ισοκίνηση έχουμε σταθερή γωνιακή ταχύτητα σε όλο το εύρος κίνησης σε αντίθεση  με την ισοτονική όπου το βάρος είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται η ταχύτητα. Έτσι με την ισοκίνηση έχουμε γρήγορη ενδυνάμωση με ασφάλεια. Το ισοκινητικό  μπορεί να κινητοποιεί τις αρθρώσεις μειομετρικά, πλειομετρικά, παθητικά και ισομετρικά. Το σύστημα συνδέεται με υπολογιστή και με την χρήση ειδικού λογισμικού γίνονται μετρήσεις, αξιολογήσεις με Βiofeedback.
Χρησιμοποιείται   για την ενδυνάμωση    μεγάλων  μυικών  ομάδων  του  σώματος.Σε αποκατάσταση    προσθίου  χιαστού  ρήξη μηνίσκων,  για  αποκατάσταση   ακρωμιοπλαστικής   στον  ώμο,
Μετά  την αξιολόγηση    δίνεται  πρόγραμμα ενδυνάμωσης  ανάλογα  σε  ποια  μυική  ομάδα  υστερούσε  ο ασθενής .
Στην Οστεοκίνηση  ξεκινήσαμε  την αξιολόγηση  ασθενών μέσω του  ισοκινητικού με  πάρα πολύ  καλά  αποτελέσματα.